Pilgrim

Välkommen att vara med på någon av våra pilgrimsvandringar eller samlingar med pilgrimstema. Men du kan även komma och vandra själv. Bakom församlingshemmet finns en kort  Franciskusstig som går till kyrkan. Vid stavkyrkan börjar en vandringsled på 4,2 km som går till Högaberget.  (Läs om dessa under fliken Här finns).

105

 Tvådagars pilgrimsvandring

För mer information kontakta:  Louise Blomqvist tel. 033-22 57 59, E-post: louise.blomqvist@svenskakyrkan.se, Göran Eskilsson tel 033-22 57 54, E-post: goran.eskilsson@svenskakyrkan.se