Gudstjänst

Det firas regelbundet gudstjänst eller mässa i Stavkyrkan, välkommen att delta.

Se Sandhult-Bredareds församlings hemsida för aktuell information om Gudstjänst/Mässa i Stavkyrkan.

http://www.svenskakyrkan.se/sandhult