Din vandring med Gud

”Din vandring med Gud” Vi inbjuder till enskild vägledning: bibelmeditation och samtal som stöd för ditt samtal med Gud.

Alle Lilleskog

Vill du ha stöd och uppmuntran för ditt samtal med Gud? Vårt samtal med Gud kan se väldig olika ut.  Ibland är det enkelt ibland kör vi fast, ibland kan vi behöva få upptäcka nya sätt att be. Genom  en serie samtal, enkla bibelmeditationer och övningar får du hjälp att göra nya upptäckter på din vandring med Gud.

”Följ med och se” – några av de första ord Jesus säger till lärjungarna är en generös inbjudan utan några villkor. Det är viktigt att samtalet med Gud får börja där jag är.

– Jag behöver inte göra om mig för att börja tala med Gud.

– Hela livet får plats, glädje, bekymmer, vila och vardagsliv.

–  Lyssna efter var Gud redan finns i livet.

– Upptäcka bönen som en rymlig  plats.

– Ställa in kompassen: hur vill jag gå vidare i livet?

Hur gör vi? Först har vi en enkel introduktion. Sedan fortsätter man med att varva egen bön och bibelmeditation med en serie enskilda samtal. Man ber hemma eller någon annanstans och så möts vi till ett samtal där du kan få sätta ord på dina erfarenheter och få förslag för din fortsatta bön. Tiden mellan samtalen kan variera mellan en eller några veckor.

Varför Samtal? Samtalen är till för att ge en möjlighet att sätta ord på dina erfarenheter av bönen och meditationen. De är inte till för att få höra hur man skall be  – vad som är rätt och vad som är fel. Samtalet ska vara  en hjälp att  komma förbi hinder och göra nya upptäckter. Var och en får tillsammans med Gud finna sin väg vidare.

Samtalen sker i första hand i Hedared på torsdagar och fredagar, vi kommer överens om tider som passar.