Församlingshemmet

F hem beskuren

Välkommen att hyra församlingshemmet

Bokning  sker via Pastorsexpeditionen hos vår kanslist
Ann-Louise Nuorimaa på telefon  033-22 57 50