Franciskusstig

Bakom församlingshemmet börjar en kort meditationsstig från församlingshemmet till kyrkan. I  Stavkyrkan finns Franciskus av Assisi avbildad som en liten staty och därför vill vi ta hjälp av honom för vår vandring.

Franciskus levde 1182-1226 och är en av dem som med sitt liv  på ett särskilt sätt berättar om glädjen över Guds kärlek till människan och skapelsen. Mot slutet av sitt liv skrev han Solsången som finns i en bearbetad version i psalmboken nr 23. Orden i den psalmen utgör stommen i vandringen. Det finns ett häfte som man kan följa med text till de olika stationerna på stigen. Vid uteplatsen bakom församlingshemmet står den första stolpen där finns också en brevlåda med häften att läsa när man går stigen.  Franciskusstig Hedared 130814

Stigen invigdes söndagen den 2/6 2013

 

CIMG1729