Kontakt

Bokning

Bokning av församlingshemmet  och guidning i stavkyrkan sker genom att kontakta expeditionen tel 033-22 57 50, sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se

Program för din grupp

Vill du ha hjälp med program för din grupp t.ex. pilgrimsvandring, retreat dagar etc.

Se kontakt nedan.

Kontakt

Diakon: Ing-Maire Hellsing ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se 033-22 57 67,

Diakon: Göran Eskilsson goran.eskilsson@svenskakyrkan.se 033-22 57 54

Fastighets och kyrkogårdsansvarig: Hans Carlsson hans.carlsson@svenskakyrkan.se 033-25 85 70

Hedareds församlingshem 033-25 85 47