Retreat

 

Sänk skuldrorna – Lyft blicken

Ibland behöver vi avstånd från vardagen för att söka djupare. Retreat är det engelska ordet för just detta, att dra sig tillbaka. Under en retreatdag lever vi i en enkel rytm med bön och tystnad.

 Kontakta Ing-Marie Hellsing 033-22 57 67

ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se

För mer information och anmälan kontakta:

Ing-Marie Hellsing, 070-550 36 29 eller

ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se