Veckoverksamhet

Här kan ni läsa om vår veckoverksamhet.

Läs mer om barngrupper på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=813752