Grupper

Vi tar gärna emot grupper och kan ordna guidning av kyrkan, pilgrimsvandringar och retreatdagar. Boka helst i god tid.

För guidning av kyrkan kontakta Ann-Louise Nuorimaa 033 22 57 50