Här finns…

Miljön kring Stavkyrkan och församlingshemmet är en skön plats att komma till. Vi vill fortsätta att utveckla den på ett levande sätt. Förra året gjordes en örtagård och under våren har vi även gjort i ordning en Frälsarkrans av sten, en Franciskusstig ochvi arbetar även på en vandringsslinga på 4 km.  Läs mer om detta under Flikarna.