Kontakt

Bokning

Bokning av församlingshemmet  och guidning i stavkyrkan sker genom att kontakta expeditionen tel 033-22 57 50, sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se

Program för din grupp

Vill du ha hjälp med program för din grupp t.ex. pilgrimsvandring, retreat dagar etc.

Se kontakt nedan.

Kontakt

Diakon: Ing-Maire Hellsing ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se 033-22 57 67, Göran Eskilsson goran.eskilsson@svenskakyrkan.se 033-225754

Församlingsvärdinna: Marie Carlsson marie.p.carlsson@svenskakyrkan.se 033-25 85 47

Fastighets och kyrkogårdsansvarig: Hans Carlsson hans.carlsson@svenskakyrkan.se 070-924 50 19

Hedareds församlingshem 033- 24 23 74

 

Diakon Ing-Marie Hellsing ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se 033 22 57 67

Diakon Göran Eskilsson goran.eskilsson@svenskakyrkan.se 033-225754