Retreat

 

Sänk skuldrorna – Lyft blicken

Ibland behöver vi avstånd från vardagen för att söka djupare. Retreat är det engelska ordet för just detta, att dra sig tillbaka. Under en retreatdag lever vi i en enkel rytm med bön och tystnad.

 Kontakta Ing-Marie Hellsing 033-22 57 67

ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se

Retreater i Hedared under våren 2018

Lördagen den 24 mars klockan 09:00-17:00

”Jesu kärlek till mig”

Lördagen den 19 maj klockan 09:00-17:00

Musik retreat med Ulla Käll

Kostnad för retreat dag 300 kr