Retreat

 

Sänk skuldrorna – Lyft blicken

Ibland behöver vi avstånd från vardagen för att söka djupare. Retreat är det engelska ordet för just detta, att dra sig tillbaka. Under en retreatdag lever vi i en enkel rytm med bön och tystnad.

 Kontakta Ing-Marie Hellsing 033-22 57 67

ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se

Retreater i Hedared under våren 2019

Lördagen den 9/2 klockan 09:00-17:00

Musikretreat med Ulla Käll

Anmälan senast 4/2

Kostnad för retreat dag 300 kr

”Låt ditt ljus lysa”

Retreat i Hedareds församlingshem

Lördagen 13 april 9:00-17:00

Kostnad 300 kr anmälan till Ing-Marie Hellsing senast 9 april